सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! नोव्हेंबर महिन्याच्या पगार बाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय झाला जारी

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भात नुकताच एक शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे. सदर शासन निर्णया नुसार 2022-2023 या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित निधी झाला आहे. हा निधी राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन / थकबाकी अदा करण्यासाठी बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. ( State Employee News )

दरम्यान सदर निधींचे लेखाशिर्षनिहाय वाटप करणेबाबतचा शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडुन एक महत्त्वाचा शासन निर्णय देखील निर्गमित झाला आहे. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम 2022 अंतर्गत 2022-2023 चे अनुदान वितरण करणेबाबत सदर जीआर आहे.

दरम्यान वित्त विभागाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजुर करण्यास्तव वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून तसेच यामधील अटी व शर्तीचे पालन करून तसेच मुंबई वित्तीय नियम मधील तरतुदींचे पालन करण्याच्या सूचना या शासन निर्णयात देण्यात आल्या आहेत.

शासन निर्णय खालील लिंक वर क्लिक करून पाहू शकता

शासन निर्णय

Spread the love

Leave a Comment